Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pupuh Magatru

PUPUH MAGATRU

Laras                      : Degung
Surupan : 5 = Kenong/Loloran

Bebas wirahmah

Coba teguh naon nu sukuna tiklu
Panon opat heunteu galib
Lempang rumang gieun laun
Es tuning nu mantak hawatir
Dongko bari aha oho

Hulu nunutug buntutna ngacung kaluhur
Buluna carentik-rintik
Matana mangpuluh-puluh
Rasa haseum semu amis
Rajeng narangtung di kebon

Aya sumur awing-awang ngantung
Caina herang tur amis
Eusina daging bodas alus
Nyokotna estu babari
Boh dicokel boh dikerok

TANDAK PANANMBAH : PUPUH MAGATRU
Gerakan                                  : Sedeng

Sukuna pakupis tilu
Panon na opat harerang
Leumpangna semu nu lesu
Ngalengkah teu bias gancang

Buntutna ngancung ka langit
Buluna carentik-rintik
Matana mang puluh-puluh tangginas nu rek neguh

Sumurna di awing-awang
Caina amis tur herang
Dagingna bodas ngagenyas
Mesekna kudu dikupas
Ruslan
Ruslan Seseorang yang suka menulis dikala senggang, hobi makan bakso dan suka ngajak jalan-jalan istri