Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Pupuh Kinanti


PUPUH KINANTI


Laras                    : Pelog Degung
Surupan                : 1= T
Lagu                     : Kidung

BEBAS WIRAHMAH

Itu naon nu ngahiung
Suat siet heunte cicing
Ngawang-ngawang kawas heulang
Muter karalang kuriling 
Sihoreng kapal nu urang
Kapal udara ngalingling

Semu teu aya kapaur
Heunteusieun heunteu gimir
Abong ges asak laithan
Pinter paham juru mudi
Kapal nurut ka karepna
Kamana-mana kasungsi

TANDAK\PANANMBAH                : PUPUH KINANTI
Gerakan                                               : Sedeng

Itu naon nu ngahiung
Ngawang-ngawang kawas heulang
Gening kapal nu keur ngapung
Kapal udara nu urang

Teuneung ludeung heunteu gimir
Abong ges asak latihan
Suat-siet mundar-mandir
Ngulicer kakalayangan


Ruslan
Ruslan Seseorang yang suka menulis dikala senggang, hobi makan bakso dan suka ngajak jalan-jalan istri